ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

More..

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

More..

ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

More..

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΔ. ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ

Προφίλ

 

 Η εταιρεία Αναγνωστόπουλος Αλέξανδρος Εκτελωνιστική Ι.Κ.Ε. δραστηριοποιείτε  στον χώρο του εκτελωνισμού - τελωνειακής αντιπροσώπευσης προερχόμενη από μακρά εμπειρία στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Σε ένα περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις και αυξημένους  ελέγχους ασφάλειας τόσο φυσικά όσο και ηλεκτρονικά κατά τη διασυνοριακή μεταφορά  των  εμπορευμάτων,  στόχος μας είναι η επιτάχυνση  των  εμπορευματικών ροών,   η βελτίωση  των  εσωτερικών  λειτουργιών  και  η αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Διαθέτουμε  πλήρως  μηχανογραφημένο  &  δικτυωμένο σύστημα  έκδοσης τελωνειακών παραστατικών,  με  άμεση  ταχύτατη & επικαιροποιημένη  πρόσβαση στους δικτυακούς κόμβους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (δασμολόγιο- κανονισμοί) &  του Υπουργείου Οικονομικών  (Φ.Π.Α. – Εθνικοί φόροι),  δίνοντας έτσι  τη  δυνατότητα στους πελάτες μας για έγκαιρη  & έγκυρη ενημέρωση.

Εταιρικά Στοιχεία

«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΙΚΕ»
Διακριτικός τίτλος «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ».
Ημερομηνία σύστασης: 16/9/2016
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:140022906000
Η εταιρία έχει έδρα στην οδό Κουντουριώτη, 6 και Φωκαίας ,  κέντρο,  Θεσσαλονίκη.
Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους  εταίρους στο ταμείο της εταιρείας  α) ο Αναγνωστόπουλος Αλέξανδρος του Παναγιώτη και της Ιφιγένειας ,  σε ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95% σε ποσοστό) και 9500 ευρώ και β)  Ζυγούρη Ηλίτσα του Σεραφείμ  και της Αναστασίας , σε πέντε τοις εκατό (5%).  και 500 ευρώ.
Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Αναγνωστόπουλος Αλέξανδρος του Παναγιώτη και της Ιφιγένειας

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καρατάσου 7,

546 26, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 544 079

Fax: 2310 562 344

Κιν: 6945 972 071

Email: info@anagnostopouloscustomsservices.gr

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων