ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

More..

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

More..

ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

More..
Aναγνωστόπουλος Αλέξανδρος Εκτελωνιστική Ι.Κ.Ε.

Η εταιρεία Αναγνωστόπουλος εκτελωνιστική δραστηριοποιείτε  στον χώρο του εκτελωνισμού-τελωνειακής αντιπροσώπευσης προερχόμενη από μακρά εμπειρία στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Σε ένα περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις και αυξημένους ελέγχους ασφάλειας τόσο φυσικά όσο και ηλεκτρονικά κατά τη διασυνοριακή μεταφορά των εμπορευμάτων, στόχος μας είναι η επιτάχυνση των εμπορευματικών ροών, η βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών και η αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Διαθέτουμε  πλήρως  μηχανογραφημένο  &  δικτυωμένο σύστημα  έκδοσης τελωνειακών παραστατικών,  με  άμεση  ταχύτατη & επικαιροποιημένη  πρόσβαση στους δικτυακούς κόμβους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (δασμολόγιο- κανονισμοί) &  του Υπουργείου Οικονομικών  (Φ.Π.Α. – Εθνικοί φόροι),  δίνοντας έτσι  τη  δυνατότητα στους πελάτες μας για έγκαιρη  & έγκυρη ενημέρωση.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΔ. ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καρατάσου 7,

546 26, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 544 079

Fax: 2310 562 344

Κιν: 6945 972 071

Email: info@anagnostopouloscustomsservices.gr

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων